Fadjer Alwan

foto Fadjer Alwan

Fadjer Alwan

Östra skolan
Sunne

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förstelärare i digitalisering, mentor för elever i åk 4 och IT-utvecklare på Östra skolan i Sunne kommun. Jag kom till Sverige 2007 som nyanländ från Irak, är utbildad som civilingenjör i Optoelektronik och Laser och mitt modersmål är arabiska. Jag läste det svenska språket på SFI. När jag blev klar med språket läste jag vidare på magisterprogrammet på Karlstad universitet. Jag utbildade mig till civilingenjör i industriell ekonomi och blev färdig år 2011. År 2014 fick jag erbjudande att arbeta som modersmålslärare i Sunne kommun och trivdes jså bra med min vardagliga interaktion med mina elever. Då bestämde jag att utbilda mig till ämneslärare och jag fick lärarlegitimation i matematik och teknik årskurs 4–9 år.

– Efter fyra år som ämneslärare, modersmålslärare, och studiehandledare fick jag förstelärartjänsten här i Sunne kommun inom digitalisering, mitt uppdrag är att utveckla digitaliseringen i kommunen samt utbilda mina kollegor i användning av digitala resurser undervisning samt programmering. Mitt första uppdrag som förstelärare var att utbilda mina kollegor i kommunen som undervisar i F-6 skolor i programmering.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Användning av digitala verktyg gör visualisering av lärande möjligt. Genom visualisering av nya kunskaper som ska förmedlas i klassrummet blir lärandet mer synligt för mina elever.

– Digitala verktyg som synliggör lärandet med mina elevers behov som utgångspunkt har alltid varit ett självklart arbetssätt för mig. Lärande blir mer tillgänglig, roligare och eleverna kommer ihåg det bättre upplever jag. Att ha elever som har svenska som andraspråk i klassrummet är en utmaning för många lärare, men med användning av olika digitala verktyg kan jag underlätta lärandet av nya ord och begrepp som leder till att förstärka deras språkutveckling. IT i klassrummet skapar en inkluderande klass, något som jag brinner för.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg underlättar mitt arbete som lärare, jag planerar alla mina lektioner digitalt via en kommunlicens i en webbresurs som heter IST-lärande som är en del av Dexter webbresurs. Detta gör min planering och mina förberedelser snabbare och mer effektiva. Jag kommunicerar min planering och lektionens struktur digitalt med mina elever med användning av många olika resurser, framför allt skolans kommunikations plattform Office 365. Jag använder också Classroomsscreen som en extra tavla i klassrummet med tydliga bilder. Webbresursen har många andra funktionen som skapar trygghet i klassrummet då mina elever är medvetna om (vad, hur och varför) de ska lära sig under lektionen. Officepaketet erbjuder tjänster som hjälper med granskning av kunskaper.  Att testa mina elevers kunskaper digitalt med självrättande funktioner underlättar mitt arbete som lärare.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Inlästa läromedel på modersmålet är en favorit (Inläsningstjänst, Begreppa och flerspråkigalexikon) som ger mig möjligheten att erbjuda mina sva-elever förförståelse av lektionen på deras modersmål innan min lektion i klassrummet. Detta gör att deras deltagande i den ordinarie undervisningen blir möjligt och lättare utan att jag måste begränsa mig med min studiehandledares närvaro i klassrummet för att mina elever skulle kunna visar mig sina kunskaper. Att kunna erbjuda mina elever rätt stöttning är mitt mål i undervisningen oavsett vad mina elevers behov är, läs-och skrivsvårigheter, studiestöd på modersmålet, översättning till andra språk, eller helt enkelt träning i matematiken.

– I matematikundervisningen använder jag många digitala verktyg men framför allt NOMP är en favoritwebbresurs. Nomp erbjuder matematikuppgifter för elever som går i årskurs 1–9. Det stora utbudet av matematiska uppgifter gör det möjligt för mig att skapa individuella utmaningar för mina elever på deras nivå. Alla matematikläxor sker via NOMP, mina elever får träna på samma uppgifter flera gånger vilket stärker deras matematiska kunskaper på ett roligt sätt. När jag ska granska läxor har jag möjligheten att se hur många gånger mina elever genomförde uppgifterna och hur lång tid det tog för dem vid olika tillfällen, gick det snabbare andra gången eller inte och såklart om de genomför läxan fullt eller enbart viss procent av den. Detta ger mig mycket bättre bild av mina elevers kunskaper är en papperskopia med matematiska uppgifter. Jag skriver om min användning av digitala resurser i undervisning i min blogg En inkluderande klass.

Fadjer Alwans blogg En inkluderande klass