Erik Winerö

foto Erik Winerö

Erik Winerö

Lerums Gymnasium
Lerum

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare i svenska och religion, men ansvarar också för hur vår skola arbetar med olika aspekter av digitalisering. Det handlar mycket om att stötta, utbilda och utmana lärarkollegor, specialpedagoger och skolledning. Jag arbetar även tätt med vår skolbibliotekarie, just nu med fokus för kommande läsår och hur vi på ett bra sätt skall arbeta mer med MIK. Mina kollegor möter jag ibland individuellt, men jag leder även en större gruppering av IKT-pedagoger som i sin tur möter enskilda lärare i sina arbetslag. Vi är en stor organisation. Jag håller även regelbundet olika former av workshops. I vår organisation har vi länge harvat i vad man kan kalla handhavande och jag har därför i ett par åt strävat mot att vi mer skall utveckla vårt allmänna förhållningssätt till IT och digitalisering. Jag brukar prata om digitalisering som medel för lärande, mål för lärande och miljö för lärande. Det tycker jag fungerar som en bra metafor som illustrerar olika dimensioner av digitalisering i skolan, och hur dessa dels överlappar och dels står i relation till varandra.

– Om IT och skola kan jag nog prata hur länge som helst. Förutom allt det där ovan så umgås jag helst med min fru och mina två barn. Läser böcker, ser på film och spelar spel. Är rätt nördig. Tycker om att träna, och då springer jag helst i skogen med en ljudbok eller musik i öronen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag tycker att det är viktigt att undervisning vilar på vetenskaplig grund, och vi vet faktiskt inte särskilt mycket om hur IT kan förstärka lärande. Det vi vet är att IT bland annat kan effektivisera och skapa nya möjligheter för kommunikation. IT kan möjliggöra nya former för och effektivisera kamratrespons samt effektivisera formativ feedback. IT kan hjälpa till att synliggöra själva lärandet samt skapa nya målgrupper för arbeten där inte enbart läraren är mottagaren. IT har också visat sig tacksamt när man arbetar med visualiseringar inom exempelvis matematik. Sedan tror jag också det är viktigt att framhålla hur IT kan fungera för att tillgängliggöra lärmiljöer. Det kan då handla om förstärkningar samt kompensatoriskt; bild och ljud, det kan handla om ”flippade” former av undervisning för att skapa mer tid mellan lärare och elev etcetera.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– IT gör mitt arbete som lärare mer komplicerat. Det både tar och ger tid. Personligen på ett plan reflekterar jag inte alltid över IT när jag planerar och genomför min undervisning. Jag drar mig lite för att prata om IT eller inte IT, istället vill jag mer tänka i banor av vad som är bra och dåligt för min lektion. Dock finns det givetvis ett visst egenvärde i att arbeta digitalt i den mening att även den digitala kompetensen är ett mål i sig. Det som jag främst tänker på för tillfället är områden som MIK, källkritik och förhållningssätt till IT. Det är något som påverkar våra elever oerhört och är i min mening kanske den för tillfället viktigaste konsekvensen av digitaliseringen som vi som skola behöver förstå och förhålla oss till.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Rent allmänt vill jag svara Google Suite for Education. Google har här skapat en fantastisk palett med verktyg med stora pedagogiska affordanser. Skall jag välja ut ett verktyg i sviten som jag använder mycket och som jag samtidigt uppfattar som underutnyttjat får det bli Google Formulär. Jag brukar använda det som ”exit tickets” där elever anonymt och snabbt får ge återkoppling på saker vi gjort. Gör jag det i slutet av en lektion börjar jag nästa med att visa och summera deras svar. Det levandegör och hjälper mig som pedagog att arbeta mer systematiskt samtidigt som det demokratiserar klassrummet på ett bra sätt.

Foto: Mattias Stadler.