Erik Johansson

foto Erik Johansson

Erik Johansson

Bergagårdsskolan/Ten island Makerspace
Öckerö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare år 1-7. Förstelärare i programmering.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Elevernas förståelse för den digitala omvärlden ökar samtidigt som lärandet blir meningsfullt och mer lustfyllt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg finns alltid med som en bas för det mesta av min undervisning men magin sker när man kan arbeta renodlat med digitalt skapande .

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Scratch, BBC Microbit och LEGO Mindstorms. Dessa produkter låter eleverna experimentera och se resultatet av sin programmering omedelbart. Uppdragen hittar jag på själv och låter eleverna lösa problem med de basfärdigheter jag gett dem innan.