Emma Forsberg

foto Emma Forsberg

Emma Forsberg

Helenelundsskolan
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Undervisar i matematik, fysik och teknik i åk 7-9. Förstelärare i NO.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det är lättare att anpassa undervisning/uppgifter till enskilda elever. Jag har utvecklat mitt sätt att arbeta språkutvecklande vilket gynnar många elever. Allt vi arbetar med samlas på samma ställe och det blir då lättare för elever att repetera t ex genom att se filmer igen eller gå tillbaka och titta på anteckningar, övningar, begreppslistor med mera.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag kan planera en mer varierad undervisning tack vare ett stort utbud av digitala verktyg. Jag har ofta gruppdiskussioner på lektionerna och då har jag möjlighet att få reda på om alla har en förståelse för det vi diskuterar genom att eleverna kan lämna in korta svar i till exempel Classroom eller whiteboard.fi. Ungefär som en exit ticket under lektionen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Min favoritapp (och webbtjänst) just nu är PhET Interactive Simulations. Jag använder den vid genomgångar för att förtydliga olika fenomen till exempel varför ballongen fastnar på väggen när du gnuggat den mot håret. Eleverna får även använda den vid vissa laborationer vilket ger oss möjlighet att undersöka sådant vi annars inte kunnat.