Frida Lindén

foto Frida Lindén

Frida Lindén

Vallhamra skola
Partille

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en nyfiken lärande lärare som just nu jobbar med SO på mellanstadiet på Vallhamra skola samt som utvecklingsledare med fokus på digitalisering i Partille kommun.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Vilka verktyg vi väljer att använda påverkar elevernas motivation, inspiration och utvecklingsmöjligheter. Genom IT kan varje elev nå längre med sin uppgift och enklare hitta stöd eller utmaning.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De gör det lättare att variera och individualisera. För mig är det viktigt att göra skolarbeten som känns på riktigt och där är digitala verktyg till stor hjälp. Vi når snabbt utanför klassrummet och kan fördjupa oss och sprida det vi arbetar med.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Min undervisning har länge använt de kreativa lösningar som finns i och med digitala verktyg. Nu när alla som jobbar inom skola ska vara med och tänka digital kompetens får vi ett bredare och djupare tänk kring det digitala arbetet i skolan och kan vara ett större stöd för eleverna.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Googles alla tjänster förstås som möjliggör samarbete och kommunikation, allt från att göra egna kartor till att snabbt skapa överskådliga enkäter eller göra tal till text.