Hanna Forsberg

foto Hanna Forsberg

Hanna Forsberg

Viktor Rydberg Gymnasium
Danderyd

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en nyfiken gymnasielektor i kemi och biologi, samt projektledare och lärarröst i arbetet med den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering, med inriktning digital kompetens.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Både lärare och elever blir utrustade med verktyg som gör att man kan variera och fördjupa undervisningen, och än mer arbeta utifrån forskning om lärande. Själva användandet av digitala verktyg i undervisningen ökar även elevernas digitala kompetens, vilket de har användning för i kommande yrkes- och privatliv.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Framför allt hjälper det digitala stödet mig att visualisera, strukturera och sätta ramar för undervisningen. I och med detta blir jag en tydligare ledare och får mer tid med varje elev. Olika typer av digitala responssystem gör även att jag kan arbeta mer formativt, och nå varje elev på ett mer systematiskt vis.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Min undervisning kommer att utvecklas då digitaliseringen genomsyrar hela skolväsendet; eleverna blir ytterligare förtrogna med verktygen och jag kan fortsätta att undersöka och lära mig nya arbetsmetoder av andra. Skolövergripande system möjliggör även analyser av data som gör att jag kan arbeta mer proaktivt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag vill lyfta tjänster, läromedel och plattformar som är interoperabla, det vill säga att de kan integreras och kommunicera data mellan varandra i ett gemensamt gränssnitt. Det ökar användbarheten och minskar administrationen, så att mer fokus kan läggas på undervisning och lärandeprocesser.