Gordana Novakovic

foto Gordana Novakovic

Gordana Novakovic

fsk Lustigkulle
Motala

Presentation

Nominerad som en del av IKT-pedagogerna förskolan i Motala kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förskollärare på förskolan Lustigkulle och IKT-pedagog för område Söder i Motala. Att lyfta och implementera digital verktyg i förskolans undervisning är något som jag  brinner för.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Användning av digitala verktyg ger barnen större möjligheter att utforska tillsammans utifrån deras tidigare erfarenheter och tillsammans reflektera över sina kunskaper, och barnen får flera verktyg för sitt lärande. Barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både förstärka sitt modersmål och få förståelse för svenska språket, och på så vis vara mer delaktiga i undervisningen på förskolan. Digitala  verktyg gör det lättare för barnen att få tillgång till ny information och använda den i sina undersökningar runt undervisningsämnena. En viktig aspekt när barn använder sig av digitala verktyg är att de lär sig att bli producenter i stället för konsumenter, de använder digitala verktyg för att skapa något nytt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De underlättar och effektiviserar mina planeringar samt underlättar efterarbete och reflektion. De ger mig större möjligheter att hitta nya sätt och kreativa lösningar i min undervisningen samt ger barnen större möjlighet att vara delaktiga i undervisning, kommunikation och reflektion.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– I mitt arbete använder jag mig av olika digitala verktyg beroende på vilket jag behöver som hjälp för att effektivisera undervisningen. Något som jag är noggrann med är att använda appar och digitala verktyg som uppmuntrar barnen till ”produktion” så barnen inte bara blir konsumenter av digitala verktyg. Några appar som jag använt mig av mest i undervisningen är iMotion, green screen  för att skapa egna filmer och på ett lekfullt sätt lära barnen källkritik. Eftersom jag arbetar på en förskola med ett stort antal barn med annat modersmål har jag använt mig av appen Polyglutt för att ge barnen möjlighet att höra sagan/boken både på svenska och modersmålet och appen My Story för att producera böcker tillsammans med barnen. För att hämta information i olika ämnen har jag använt mig av UR skola när vi arbetat med olika projekt, ett av dem var kroppen där tittade på olika filmer på det temat.