Hanna Forsberg

foto Hanna Forsberg

Hanna Forsberg

Viktor Rydberg Gymnasium
Danderyd

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Vetgirig lärare och cellbiolog som arbetar med att skapa förutsättningar för effektivt digitalt stöd i skolan. Förra året fick jag möjlighet att delta som lärarrepresentant i ledningsgruppen för den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering. Utifrån det arbetet fokuserar jag nu på hur man formar hållbara organisationer där den digitala kompetensen genomsyrar alla led, från elever till ledning.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med digitala hjälpmedel och didaktisk design kan man förstärka och utveckla undervisningsmetoder som har vetenskapligt stöd. Effektiva och multimodala kommunikationskanaler förenklar återkoppling och ökar möjligheten att nå alla elever. Inte minst kan man frigöra tid till det personliga mötet och på så vis gynna elevens lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Genom att ha material, läsanvisningar och uppgifter strukturerade i en kursplattform får jag mer tid till att utveckla min undervisning och samtala med eleverna i klassrummet. Jag kan arbeta mer formativt och nå fler elever. Den digitala miljön blir ett supplement som konkretiserar ramarna för min undervisning och stärker mig i mitt ledarskap.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Molnbaserade, interoperabla lösningar som är utvecklade utifrån användarnas behov har potential att utgöra ett betydelsefullt stöd för undervisning och undervisningsrelaterat arbete, och samtidigt minska den administrativa bördan. Just nu arbetar jag i kursplattformen Canvas som är ett gott stöd i mitt och elevernas arbete – och spar tid!