IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Foto IKT-nätverket för förskolan i Södertälje

IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Södertälje

Presentation

Deltagarna i IKT-nätverket för förskolor i Södertälje kommun är nominerade som en permanent arbetsgrupp med representanter för de 13 förskoleområdena i Södertälje kommun

Amanda Skult Hällqvist, förskolärare, Svingelns förskola, Västra förskoleområde

Anne-Marie Lillsunde, förskollärare, Kaxbergs förskola, Lina – Enhörna förskoleområde

Ellinor Hallerström, förskolärare, Vattentornets förskola, Centrums förskoleområde

Emma Larsson, barnskötare, Mölnbo förskola, Vårdinge förskoleområde

Jessica Nilsson, barnskötare, Ljungbackens förskola, Järna förskoleområde

Josefin Anero, barnskötare, Glasberga Förskola Paviljongen, Östertälje förskoleområde

Karin Cederblad, förskollärare, Viksbergs förskola, Brunnsängs – Grusåsens förskoleområde

Lise-Lotte Rådbjer, biträdande förskolechef, Rosenlund – Fornhöjdens förskoleområde

Mariam Kourie, förskollärare, Björkens förskola, Ronna förskoleområde

Mikaela Hynninen, barnskötare, Gullpudrans förskola, Mariekäll – Saltskog förskoleområde

Rebecca Backholm, utvecklingsledare, Tveta förskoleområde

Susanne Ivarsson, förskollärare, Hölö förskola, Hölö – Mörkö förskoleområde

Tina Langevik, pedagogista, Resurscentrum – hälsa och lärande

Åsa Nilsson, ateljerista, Rösberga förskolecenter