Tina Langevik

foto Tina Langevik

Tina Langevik

Resurscentrum – hälsa och lärande
del IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som pedagogista och är centralt anställd på Resurscentrum i Södertälje. Just nu är jag och mina kollegor inne i en process där vi ska öppna upp Södertäljes kommunala förskolors stadsateljéer. Där kommer vi att ta emot barngrupper men också hålla fortbildningar och workshops för kommunens pedagoger. I ateljéerna blir de digitala verktygen en viktig del i undervisningen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag tänker att de digitala verktygen ger en möjlighet att sammanbinda digitalt och analogt skapande, utforskande och undersökande. De ger också barn och vuxna möjlighet att på enkla sätt själva dokumentera och bli delaktiga i sitt lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det gör att jag på enkla sätt kan planera och göra upplägg för fortbildningar och workshops men också dokumentera olika processer. Digitala verktyg hjälper också mig och mina kollegor att strukturera och samordna vårt gemensamma fortbildningsmaterial.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– I vårt gemensamma planeringsarbete är Microsoft Teams verkligen en tillgång! Det gör vårt samarbete effektivt och ger insyn och delaktighet i våra processer.