Tobias Svärd

Foto Tobias Svärd

Tobias Svärd

Valdemarsro gymnasium
Malmö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Mitt namn är Tobias Svärd och jag arbetar som musiklärare och förstelärare på Valdemarsro Gymnasium, en gymnasiesärskola i Malmö med cirka 150 elever. I mitt arbete möter jag ungdomar i åldern 16-20 år som alla är i behov av kognitivt stöd på olika nivåer. Under mina år på skolan har jag skrivit en del sånger med ambitionen att rent musikaliskt nå enkelhet men undvika barnslighet. Dessa sånger har jag sedan tagit med mig och skapat en Youtube-kanal som heter ”Små Sånger För Stora Hjärtan” där jag presenterar musikvideos innehållande sång, musik, text och Tecken för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK).

– Denna kanal har dubbelt syfte. Först och främst är den skapad för mina elever som själva efterfrågat dessa sånger på just Youtube. Som en bonus fungerar även kanalen som en sångbank och ett arbetsmaterial för alla andra som är intresserade, vilket har visat sig vara många runt om i landet. Både musikpedagoger, språklärare, SFI-lärare, kulturskolor, daglig verksamhet med fler. Dessutom har det visat sig fungera från förskola upp till vuxenutbildning. Vilket har varit ett av mina mål – enkla sånger utan åldersstämpel.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 1-2 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom mitt sätt att arbeta med video och Youtube stärks elevernas lärande först och främst genom att materialet finns tillgängligt på just den plattform som de själva väljer att använda sig av. Jag har valt plattform utifrån elevernas önskan och intresse. Det ökar elevernas självständighet och ger dessutom möjlighet för alla andra lärare och övriga personer i deras liv att nå materialet och använda sig av det hur och när dom själva vill. Jag når ut med ”min musikundervisning” utanför mitt eget klassrum. Jag har dessutom möjligheten att skapa mina musikvideos tillsammans med eleverna som kan vara med i produktionen. Det skapar intresse, engagemang och även en stolthet hos eleverna när resultatet blir något ”riktigt”. Allas lika värde, likabehandling och mångfald blir dessutom en stor poäng när dessa musikvideos blir tillgängliga utanför skolans väggar. Texterna i kombination med TAKK skapar goda förutsättningar att stimulera och utveckla kommunikation.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Övergripande för både planering och undervisning så blandar jag digitala verktyg och ”analoga” icke tekniska verktyg utifrån arbetets syfte. När det kommer till att musicera är möjligheten att kunna använda digitala instrument via dator eller till exempel iPad (då motoriska förutsättningar saknas) en stor tillgång.

– Att skapa videos har påverkat min lärarroll påtagligt. Dels genom att elevernas engagemang för sång, TAKK, kommunikation och socialt samspel har tagit ett stort kliv framåt. Det som också visat sig är att när nya elever från grundsärskolan börjar på gymnasiet och kommer till vår skola så känner de igen både mig och sångerna och vi har på så sätt påbörjat skapa en relation redan innan vi mötts i verkliga livet. Youtube-kanalen har även väckt ett intresse runt om i landet för just kombinationen av musik, sång och TAKK, vilket gjort att jag fått hålla föreläsningar/workshops om ämnet och mitt sätt att arbeta, vilket är inspirerande även för mig själv.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Om jag nu utgår ifrån mitt arbete med ”Små Sånger För Stora Hjärtan” som jag antar är anledningen till att jag blivit nominerad så är såklart Youtube den självklara webbtjänsten på favoritlistan. Den är tillgänglig, visuell och väldigt användarvänlig både för sändaren och mottagaren. Mina elever och många andra ungdomar håller Youtube som den självklara plattformen för musik och video. Kanalen har idag strax under 400 prenumeranter och är uppe i nästan 90 000 visningar totalt.

– För att skapa bättre kommunikationsmöjligheter med andra intresserade runt om i landet skapade jag även ett Facebook-konto för ”Små Sånger” Där kan jag kommunicera ut tankar, idéer och tips om mina sånger och hur dom kan användas. Via Facebook har många personer från landets alla hörn hört av sig med frågor, önskemål, glada tillrop och även delat med sig om hur ”Små Sånger” använts i deras olika verksamheter. Det har på så sätt blivit ett digitalt forum för erfarenhetsutbyte och pedagogiska tips med arbetet kring materialet.

– En konkret fördel med att arbeta med videos i min undervisning är att när jag själv leder en sång från ett instrument är mina händer automatiskt upptagna med att spela. Jag kan därför inte förstärka och förtydliga kommunikationen med TAKK. Då är det visuella stödet från en video mycket användbart.

Tobias Svärds Youtubekanal ”Små Sånger För Stora Hjärtan