Tom Turesson

foto Tom Turesson

Tom Turesson

fsk Agneshög
del av IKT-pedagoger förskolan i Motala kommun

Presentation

Nominerad som en del av del av IKT-pedagogerna förskolan i Motala kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har jobbat som förskollärare sedan hösten 2012. Mina största intressen (utöver min familj) är musik, sport och dator. Jag använder ofta och gärna mina intressen i min yrkesroll och har därför hela tiden varit inblandad i olika IT- och IKT-grupper. Jag är sedan ca 1,5 år sedan en av fem IKT-pedagoger i kommunen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det finns otroliga möjligheter genom användningen av IT. Att barnen får lära på flera olika sätt – att kunna uppleva och se saker genom att projicera, att kunna filma situationer och händelser för att utforska om och om igen. Möjligheten att kommunicera och exempelvis läsa böcker på barnens modersmål.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I och med bristen på tid inom förskolan behöver vi strategier för att hinna med planering och efterarbete. Genom att använda digitala verktyg och system kan vi effektivisera, exempelvis att planera och reflektera i delade dokument. I själva arbetet med barnen handlar det om att se när det passar att använda digitala verktyg för att förstärka lärandet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi har precis fått appen Polyglutt i Motala kommun och den kommer att användas väl. Jag arbetar på en mångkulturell förskola och att bara få en bok uppläst på ett annat språk än svenska är mycket värdefullt.