Ulrica Elisson Grane

foto Ulrica Elisson Grane

Ulrica Elisson Grane

Ullvi skola
Leksand

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar halvtid som lärare i årskurs 5-6 på Ullvi skola utanför Leksand. Där är jag även förstelärare med uppdraget att leda lärandet i kommunen för att skapa en digital likvärdighet i våra klassrum. På min andra halva jobbar jag sedan förra hösten som digitaliseringsutvecklare i Leksands kommun där min roll är att pedagogiskt stödja andra pedagoger i digitaliseringen och öka vår digitala kompetens.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att använda IT i arbetet med eleverna ges alla elever möjlighet att få undervisning utifrån samma förutsättningar. Eleverna får flera alternativa inlärningsmetoder och undervisningen blir mer inkluderande. Att kombinera det digitala lärandet med till exempel kooperativt lärande gör att lärandet fördjupas och utvecklas genom att eleverna får jobba kollaborativt och kreativt tillsammans. Elevernas tankar och reflektioner synliggörs tydligare på detta sätt. Skrivprocessen med digital responsen ser jag som ett bra exempel på hur elevernas lärande gynnas av det digitala lärandet, då eleverna ger respons på varandras texter och fördjupar och utvecklar sina egna texter.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag kan följa elevernas hela lärprocess och utifrån det har jag större möjligheter att utmana och stötta eleverna på rätt nivå, men också planera och lägga upp min undervisning utifrån hur eleverna lär sig mest och bäst. Jag kan skapa tydligare lektioner bland annat med hjälp av bildstöd så att alla elever ges bästa möjliga förutsättningar. Det digitala arbetssättet möjliggör även samarbete med mina kollegor på arbetsplatsen men även andra kollegor inom kommunen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– De digitala verktygen som jag använder ska vara en hjälp för att förbättra, stödja och utveckla undervisningen, samt utmana och motivera eleverna. Några favoritverktyg är; Padlet, Classroomscreen, Widgit Online, Quizlet och de olika Google verktygen. Padlet och Google verktygen för att arbeta kollaborativt och ge respons. Classromscreen och Widgit Online för att ge stöd och struktur för eleverna samt Quizlet för att träna ord och begrepp i skolans alla ämnen.