Ulrika Aronsson

foto Ulrika Aronsson

Ulrika Aronsson

Tomtebogårds skola
Umeå

Presentation

Nominerad tillsammans med Linda Levander

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare och arbetar i årskurs 1-3 på Tomtebogårds skola i Umeå. Jag har ett stort intresse för att jobba med skolutveckling och är just nu väldigt engagerad i kooperativt lärande. IT har alltid en central plats i min undervisning och nu fokuserar jag mycket på att koppla ihop kooperativt lärande och IT.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– De digitala verktygen gör undervisningen mer stimulerande och rolig. De ger också oss lärare möjlighet att på ett smidigt sätt skapa en undervisning där vi kan möta alla elever på deras nivå och ge alla elever det stöd de behöver.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen gör det lätt för mig att kommunicera med mina elever på olika sätt. Jag kan till exempel med ett klick dela uppgifter med hela klassen och sedan följa deras arbeten under hela processen.
– De digitala verktygen underlättar också det kollegiala arbetet på skolan. Vi kan med hjälp av dem ta del av varandra lektionsplaneringar och utvärderingar och utifrån dem utveckla undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag arbetar mycket med Symwriter och Inprint. Med hjälp av dem kan jag förtydliga vad vi säger och skriver så att alla elever får förutsättningar att vara delaktiga. Jag arbetar också mycket med Google classroom. Där kan jag dela uppgifter med mina elever och jag kan följa deras arbeten och ge dem kontinuerlig feedback.