Vesna Ramovic

Foto Vesna Ramovic

Vesna Ramovic

Lina grundskola
Södertälje

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Är grundskollärare, jobbar på mellanstadiet, undervisar i matematik och NO

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 1-2 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT i undervisningen underlättar kommunikation elev-lärare, lärare-elev. Alla elever är inkluderade. Eleverna får planera sitt eget lärande och jobba i egen takt. De som inte hinner med i skolan har möjlighet att fortsätta jobba hemma och då har de tillgång till exempelvis vår anteckningsbok i Teams. De som är snabba och behöver utmaningar hittar lätt vägar till svårare uppgifter. Det finns fler möjligheter att fördjupa sig i ämnet och bygga vidare sina kunskaper på egen hand. Eleverna är mer motiverade och söker sig till nya kunskaper.

– Om eleven inte är i skolan så har den tillgång till mina planeringar och genomgångar i klassens anteckningsbok i Teams. Eleven känner inte stress när den kommer tillbaka eftersom den har tagit del av det som vi har gått igenom under sin frånvaro.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med digitala verktyg har man ju fler möjlighet till variationer i undervisningen som till exempel bild, text, film och så vidare. Eleverna lär sig på olika sätt. När det gäller efterarbete så tycker jag att det har minskat med tanke på de olika webbsidorna där det finns självrättande uppgifter då eleverna får feedback direkt. Dessutom underlättar digitala verktyg min planering på så sätt att jag kan spara mina planeringar och återanvända dem med lite justeringar beroende på elevgruppen. Jag kan även läsa och rätta elevarbete när det passar mig, efter jobbet, på kvällen, när jag sitter i bussen eller tåget.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Min favoritwebbsida som jag använder väldigt mycket i matematik undervisning är Edqu. Webbsidan ger mig som lärare en möjlighet att skapa kurs för mina elever och följa upp deras kunskapsutveckling. Jag ser vad mina elever har tränat och haft svårt med vilket underlättar min planering för kommande undervisning. Det finns genomgångar och uppgifter med olika svårighetsgrader då webbsidan är välkonstruerad och lätt att använda för alla elever. Där finns det verkligen möjlighet för elever att välja olika uppgifter på olika nivåer utifrån sina möjligheter och förmågor. Uppgifter varierar, ändras och det kommer nya uppgifter vid varje ny omgång. Dessutom är uppgifter självrättande vilket är jätte bra för eleverna. De får direkt feedback på sina kunskaper och kan vidare planera sitt lärande.

– Ett exempel var inför NP i åk 6. Kursen var väldigt omfattande och eleverna hade möjlighet att repetera alla arbetsområden inför NP i matematik. De kände sig trygga och det gick bra på NP för de flesta.