Åsa Larsson

foto Åsa Larsson

Åsa Larsson

Sundets förskola
Luleå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en engagerad, intresserad och driven förskollärare som brinner för att utveckla mitt yrke. Inom området digitala verktyg så arbetar jag för att med struktur, organisation och förhållningssätt utveckla en digital kompetens hos kollegor, studenter och barnen framför allt. Min vision är att de digitala verktygen ska vara en naturlig del av verksamheten, och ägas av oss istället för det omvända.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att barnen får möjlighet att skapa, utforska, reflektera, uppleva och beskriva sin omvärld med olika estetiska uttrycksformer, tekniker, material samt även med digitala verktyg främjas barnens lärande och utveckling. Med en ökad förståelse och ett kompetent förhållningssätt lär sig barnen att kunna nyttja möjligheterna men även förstå riskerna.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med gemensamma dokument och verktyg förenklar och skapar vi en röd tråd i arbetet, vilket även ger en likvärdig nivå för hela förskolan. Verktygen möjliggör kollegial samverkan och reflektioner, planering av undervisning samt material för gemensam analys. Likvärdighet, förenkling och stressreducing är några av vinsterna.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Mitt absoluta favoritverktyg är iPaden. Med den kan jag filma, fota, skapa processdokumentationer, material till utvecklingssamtal, SKA-arbetet, blogga med mera. iMovie är en favoritapp, där barnen får skapa, berätta, vara producenter, låta sitt perspektiv och sina tankar komma fram samt att den möjliggör källkritik med sin green screenfunktion. KeyNote, Book Creator, Cloud QR WiFi, Instagram och blogg är andra appar som är vår bas.