Åsa Nilsson

Foto Åsa Nilsson

Åsa Nilsson

Rösberga förskolecenter
del IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som ateljerista på en förskola med 12 avdelningar.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att använda IT som ett verktyg bland andra, kan barnen få vidgad och fördjupad kunskap inom olika ämnen. Barnen kan utveckla ett kunnande som leder till produktivitet och inte enbart konsumtion.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– I arbetet i ateljén använder jag mig ofta av USB-mikroskop för att studera till exempel ett blomblad eller en insekt på nära håll för att kunna blanda till de färger vi ser eller för att teckna de linjer och mönster som instinkten har. Använder appar där vi kan göra filmer, berättelser och sagor (iMotion, iMovie, Book Creator…)