Linda Levander

foto Linda Levander

Linda Levander

Tomtebogårds skola
Umeå

Presentation

Nominerad tillsammans med Ulrika Aronsson 

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en relativt nyexaminerad grundskolelärare F-3. som bara har arbetat som utbildad lärare i drygt 2 år. Jag vill hela tiden utvecklas och lära mig av andra. Jag har ett stort intresse för IT och just nu är jag engagerad i kooperativt lärande och att förena det med IT.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT kan man använda bildstöd, anpassa uppgifter och ge verktyg som gör att alla elever blir mer delaktiga och kan lyckas utifrån deras egna förutsättningar och behov. Man kan även ge mer motiverande uppgifter med IT som gör att lärandet stärks.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med hjälp av digitala verktyg kan man lättare samplanera med sina kollegor genom att spara och dela planeringar och utvärderingar med varandra, vilket stärker det kollegiala lärandet och som i sin tur gör att man utvecklas tillsammans. Man kan även enkelt dela uppgifter till hela klassen och följa med i progressionen och även ge feedback som gör att man får en bra överblick för hur alla elever ligger till. Eleverna kan även kommunicera med varandra genom att till exempel läsa varandras texter för att lära sig av varandra och ge feedback till varandra. Digitala verktyg kan även öka elevernas motivation och delaktighet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Mina favoriter är Inprint, Symwriter, Clips och Google appar. Inprint och Symwriter använder jag främst som bildstöd för att förstärka det jag och eleverna säger i klassrummet. Men jag använder även programmen för att skriva texter med bildstöd till eleverna och för att göra uppgifter i. Clips är ett redigeringsprogram för att klippa ihop filmer. Jag tycker om den appen för att den är mycket lättanvänd för eleverna och det blir jättebra filmer med enkla redigeringar. Andra favoriter är Google Classroom där man bland annat kan dela uppgifter i och Google Drive som är perfekt för kollegialt lärande.