Lise-Lotte Rådbjer

foto Lise-Lotte Rådbjer

Lise-Lotte Rådbjer

Rosenlund – Fornhöjdens förskoleområde
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Biträdande rektor, Rosenlund-Fornhöjdens förskoleområde i Södertälje

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom ytterligare sätt att utforska, tillägna sig kunskaper och förstå sin omvärld.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I min egenskap av biträdande rektor kan jag se till att det finns goda planerings-, uppföljnings- och analysverktyg för pedagogerna.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Polyglutt, då litteratur och läsning är viktigt för oss i förskolan.