Thomas Hansson

Foto Thomas Hansson

Thomas Hansson

Framtidsgymnasiet Göteborg
Göteborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en (snart) 47-årig gymnasielärare i Ma/Ke, sedan ett år tillbaka även förstelärare. Jag har i min undervisning yrkeselever, teknikelever och språkintroduktions elever. Utöver det är jag väl lite av en datanörd.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Via lärportaler kan de enkelt få tillgång till material, dels från lektioner de missat och dels kan de få extra stöd när de jobbar hemma med uppgifter via till exempel youtube-filmer. Även språkligt kan de få bra stöd via översättningstjänster, typ Lexin.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag slipper att kopiera upp uppgifter, då jag enkelt kan lägga upp dem i Google Classroom, jag får även där en bra översikt över vilka som har gjort vad och när. Inga inlämningsuppgifter som kan komma bort, då de är inlämnade digitalt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– En av mina favoriter är Inspera, upptäckte med mina språkintroduktionselever att provresultaten blev väsentligt bättre när jag hade digitala prov via Inspera, kontra ”vanliga” pappersprov. Nyckeln till den framgången låg i mångt och mycket helt enkelt i att de via Inspera kunde få tillgång till Lexin och översätta till sina modersmål och det gjorde under för resultaten. Jag testade inte längre deras språkkunskaper utan deras kunskaper i kemi.