Amanda Skult Hällqvist

Amanda Skult Hällqvist

Svingelns förskola
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förskollärare och jobbar med 3 åringar.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det öppnar sig en helt ny värld för barnen när de får utforska och undersöka med hjälp av digitala verktyg. Barnen får en större chans att kunna få undersöka mer på djupet med hjälp av IT.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De underlättar min roll i och med att jag kan vara flexibel och alltid ha med mig materialet jag behöver för att kunna planera efter analysera en film eller liknande.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Min absoluta favorit app just nu är Polyglutt. Det finns så många olika typer av böcker och det går även att få böckerna upplästa på olika språk för barn som till exempel bara har hemspråket att luta sig emot i början, det gör automatiskt att alla blir inkluderade i lässtunden.