Agnetha Methander

foto Agnetha Methander

Agnetha Methander

Årbyskolan
Eskilstuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag undervisar i dag i SO och svenska. Jag är förstelärare med inriktning mot IKT och lärandematriser. Jag ingår också i projektet Ifous (aktionsforskning i skolan)

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?

– I dag finns en mängd av verktyg, bra och mindre bra. Det gäller att sortera och använda sunt förnuft. Standardprogram som till exempel inläsningstjänst och studi.se underlättar mycket för nyanlända elever eller elever med läs- och skrivsvårigheter. Inlästa genomgångar gör att eleven i lugn och ro kan lyssna hemma eller i skolan. IT handlar också om att förbereda eleverna för framtida studier och arbetslivet där IT kommer vara en del av vardagen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Planeringsmässigt sparar det mycket tid. Jag samlar t ex elevarbeten i Drive eller Classroom och kan också kommentera och kommunicera med eleverna under pågående lektion. Jag tycker också att det är enklare att variera undervisningen. I dag är det t ex stort fokus på källkritik och då är det fantastiskt att ha tillgång till nätet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– För mina inlästa genomgångar använder jag oftast Screencast O’matic. För lektionsgenomgångar använder jag Power Point eller Prezi. Många elever har behov av bildstöd och där använder jag Widgit. Har även börjat titta på Pic Talk.