Mikaela Hynninen

foto Mikaela Hynninen

Mikaela Hynninen

Mariekäll – Saltskog förskoleområde
del IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Inom vår organisation arbetar jag enbart med IKT och digitalitet, bland annat genom att jag byggt upp ”IKT:ket” i vår organisation där barnen från alla våra förskolor kommer och lär sig om olika digitala verktyg samt hur man använder dem i verksamheten. Inget ska utesluta varann, utan vi arbetar efter att det digitala och analoga möter varandra. En dag i veckan har jag fortbildning för pedagogerna på alla våra sju förskolor. Stöttar arbetslag i deras utformande av digitala miljöer.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Digitalitet ger barnen tillgång till fler verktyg , större möjlighet att se saker från olika håll och att när till exempel sagor görs så finns många verktyg att tillgå, papper, penna, Ipad med olika appar.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Att tillsammans med barnen kunna hitta fakta lättare, barnen ges en större möjlighet till utforskande och lärande. Digitala verktyg finns alltid tillgängliga för barnen på förskolan och vi ser ett stort samarbete mellan barnen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Appen som används mest just nu är Green Screen by do ink, barnen ges möjlighet att göra sagor och berättelser på ett mer levande sätt. Samtidigt som vi tänker, är detta på riktigt, kan jag flyga fritt i rymden.  Polyglutt som vi alla använder, barn och pedagoger samtalar om och kring böcker. Barnen har tillgång till böcker på sitt modersmål. Boksamtal.