Mikael Svensson

foto Mikael Svensson

Mikael Svensson

Mogaskolan
Svenljunga

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förstelärare på Mogaskolan i Svenljunga. Mina ämnen är svenska/idrott och hälsa.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– De kan få ett bra stöd i att få en samlad bild av det aktuella arbetsområdet. De får varierade arbetsformer, vilket leder till större engagemang och delaktighet. De kan dela sitt lärande med andra.De kan få feedback på ett effektivt sätt. De kan komma till tals och ställa frågor även om de är blyga.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det skapar en större öppenhet gentemot eleverna, när vi har gemensamma arbetsytor. De digitala verktygen hjälper mig att variera arbetsformerna och att skapa engagemang. Verktygen hjälper mig att samla ihop materiel och arbeten. De är guld värda framförallt då de hjälper mig att få en bild av vad eleverna förstått. Det gör att jag bättre kan planera hur jag lägger upp nästkommande lektion.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det jag tycker bäst om är att hitta tjänster som stödjer det vi håller på med för tillfället. Alla tjänster som man direkt kan länka till Google Classroom är smidiga. Att använda exit tickets är effektivt. Exempelvis i googleformulär. Att i stället för att muntligt fråga eleverna ”har ni förstått?” i ett formulär be dem att själva berätta hur de uppfattat uppgiften är en närmast revolutionerande skillnad! Då vet jag hur jag ska gå vidare med uppgiften och få med mig så många som möjligt ”på tåget”.