Mia Lägnert

foto Mia Lägnert

Mia Lägnert

Norrevångskolan
Karlshamn

Presentation

Nominerad tillsammans med Pernilla Abrahamsson 

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är jobbar som i SO-lärare samt som lärare i skolans digitala profil.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT ger eleverna möjligheter som annars inte finns i ett klassrum. De får chans att möta världen utanför skolan – en värld där IT idag har en självklar roll. IT förstärker och breddar också elevers kunskaper och gör att de får chans att lära sig på flera olika sätt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag upplever att IT på många sätt underlättar mitt arbete som lärare. Jag kan samla material på ett annat sätt och jag själv kan också få fördjupade kunskaper. IT gör också att undervisningen kan varieras på flera sätt. För min del är det viktigt att kombinera IT i undervisningen med annan typ av undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi använder Autodesks Fusion360 i vårt arbete med 3D i skolan och är supernöjda. Det är kostnadsfritt för lärare och elever och är ett program som används ”på riktigt” ute på företag. I det dagliga arbetet är Googles appar med classroom mm ovärderliga.