Pernilla Abrahamsson

foto Pernilla Abrahamsson

Pernilla Abrahamsson

Pernilla Abrahamsson
Karlshamn

Presentation

Nominerad tillsammans med Mia Lägnert 

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 7-9 lärare Ma/NO/TK.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT är ett verktyg som kan anpassas efter elevernas olika behov och på så sätt stärks den individanpassade undervisningen. 3D verktyget ger eleverna möjlighet att delta i samhällets redan aktuella områden och de får vara en del i ny utveckling inom flera områden som till exempel arkitektur, tekniska lösningar med mera.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det ger fler möjligheter att ge alla elever ett arbetssätt som passar dem och det ger mig möjligheter att koppla min undervisning till aktuella händelser i samhället, framtidens yrken med mera. Efterarbetet underlättas då elevernas arbeten finns samlade och det ger goda möjligheter till snabb feedback.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Autodesk Fusion 360 använder vi till vårt 3D modellerande med eleverna i olika ämnen. De kan till exempel rita en teknisk lösning för boende på Mars, rita sitt drömhus. Programmet är gratis i studentversion och eleverna har det i tre år när de går högstadiet hos oss. Programmet används ”på riktigt” i samhället och det gör att eleverna känner sig närmre yrkeslivet när de arbetar med det.