Pernilla Andersson

foto Pernilla Andersson

Pernilla Andersson

Eksjö gymnasium
Eksjö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som lärare på ekonomiprogrammet och undervisar i alla karaktärsämnena inom ekonomi och juridik.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Ökad förståelse och upprepning då eleven kan se och höra till exempel en film där jag gör en budget i Excel flera gånger. När eleven använder IT själv är det för att skapa eller samla in information och då underlättar IT då det är lättare och snabbare för eleverna att hämta information eller skapa en egen film, men också att strukturera information.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag tycker undervisningen blir mer verklighetsbaserad för eleverna vilket gör att eleven själv blir mer aktiv i sitt arbete med till exempel inlämningsarbeten. Jag och eleverna arbetar ofta tillsammans med olika nya och gamla verktyg vilket gör att vi både lär och skapar något tillsammans. När det gäller planering använder jag alltid vår plattform Itslearning och kan där lägga upp material som vi ska använda under lektionen vilket underlättar mitt arbete och samtidigt ger eleverna möjlighet att se materialet hur många gånger de vill och behöver. Inlämningar av eleverna lämnas också in på denna portal vilket gör att jag som lärare slipper en massa inlämnade dokument och kan ge direkt feedback och bedömning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder gärna Youtube där jag lägger upp mina egna instruktionsfilmer i Excel och även bokföringsprogram. Youtube hjälper mig att samla alla mina filmer även om de också ligger i vår skolplattform. Mina egna filmer skapar jag i SMART inspelaren där jag har möjlighet att filma vad som händer på min skärm samtidigt som min röst hörs. När eleverna skapar olika filmer använder vi oss av Imovie som vi tycker är ett snabbt och enkelt verktyg. Ibland när vi läser en text tillsammans kan vi skapa en tankekarta i Mindomo vilket vi sedan kan spara ned på vår plattform.