Rasmus Sundgren

foto Rasmus Sundgren

Rasmus Sundgren

Igelsta gundskola
Södertälje

Presentation

Från och med höstterminen 2019 verksam vid Parkskolan i Salem

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Rasmus. Jag är 26 år gammal och har precis börjat jobba som lärare på Parkskolan i Salem. Tidigare har jag varit lärare i Södertälje kommun i 4 år. Jag har föreläst om hur man kan använda Minecraft i undervisningen samt bloggar på ”Minecraft i skolan”.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag skulle säga att med dagens teknik är möjligheterna oändliga. Elever som har svårt för läsning kan med hjälp av exempelvis immersive reader och inläsningtjänst läsa i böcker och läromedel på egen hand. Elever som har svårt för att skriva kan diktera eller få stavningshjälp på egen hand. En nyanländ elev kan delta i ordinarie undervisning redan första dagen i svensk skola med hjälp av en översättningsapp. Det skapar tillgänglig undervisning.

AI som ligger i tiden och som är implementerat i flera läromedel gör att eleverna blir rättade och får feedback i realtid samt får uppgifter anpassade efter just deras kunskaper. Med digitala verktyg blir kunskapsinlärningen multimodal. Man får en otroligt varierad undervisning. Man kan göra studiebesök utan att behöva lämna klassrummet. Eleverna kan även skapa multimodala redovisningar vilket gör att eleverna kan visa upp fler förmågor på samma gång. Eftersom kunskapen hela tiden är tillgänglig kan undervisningen individualiseras naturligt och alla kan få en utmanande undervisning på just deras nivå.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det påverkar mig positivt. Det möjliggör att jag som lärare kan lägga mer tid på det som är viktigast, eleverna.Efterarbetet blir betydligt mindre då många tjänster (i exempelvis matte) har självrättningsfunktion.

– Jag som lärare får en överskådlig syn över alla elever och vart de står i inlärningen. Det gör att jag med exakthet kan tillgodose rätt undervisning till rätt elev. Föräldrar får helt nya förutsättningar för att bli delaktiga i deras barns skolgång. De kan ta del av elevarbeten i form av filmer, texter, böcker mm online med enkelhet. Föräldrar kan logga in i tjänster och följa deras barns utveckling samt veta vad och hur barnet lär sig i skolan. Elev som har utmaningar att ta sig till skolan till exempel på grund av långvarig sjukdom kan arbeta med samma saker som de andra gör i skolan. Jag som lärare kan även vara till hjälp för eleverna när de exempelvis gör en läxa. En elev kan sitta hemma och arbeta med en uppgift och stöta på problem och kanske inte har någon närstående som kan hjälpa till, då kan jag från skolan stötta eleven digitalt trots att vi befinner oss på olika platser.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Om jag skulle behöva välja en tjänst skulle jag välja Minecraft. Minecraft är ett spel av öppen karaktär. Det är som ett digitalt lego. Minecraft går att använda på ett eller annat sätt i alla ämnen. Det är bara fantasin som sätter stopp för användningsområdet för lärresursen. Med hjälp av Minecraft kan man simulera invecklade och abstrakta områden. Ett exempel på det är hur ett samhälle utvecklas och förändras. I den digitala legovärlden kan eleverna bygga upp ett samhälle, bestämma i vilken riktning det ska ändras för att sedan reflektera över vad som skedde. När eleverna får uppleva någonting blir det enklare att förstå och reflektera kring.

– Vi byggde upp ett eget samhälle i vår klass i Minecraft. Vi byggde upp det vi läst om och sett på film, men eleverna fick bestämma hur det skulle representeras i vårt samhälle samt hur det skulle fungera. Under uppbyggnaden fattade eleverna alla beslut som rörde samhället, vilka lagar som skulle finnas, hur mycket skatt det skulle vara och vilken valuta vi skulle ha. Det mesta av arbetet gjordes utanför Minecraft men med hjälp av simuleringen fick eleverna en djupare förståelse för hur ett samhälle är uppbyggt och fungerar. I staden kunde vi jobba ämnesintegrerat. Vi byggde bl.a. ett rymdmuseum där eleverna skrev faktatexter om solsystemet.

– I Minecraft kunde vi experimentera. Vi tillverkade eget vatten med hjälp av syre och väteatomer.
Eleverna vistas i en digital miljö som de känner igen. Det skapar engagemang och motivation. Samhället som byggdes upp skapade en otrolig gemenskap i klassen. Mervärdet för oss blir att vi får framtida goda samhällsmedborgare.

Rasmus Sundgrens blogg Minecraft i skolan