Rebecca Backholm

Rebecca Backholm

Tveta förskoleområde
del IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som utvecklingsledare i vår enhet och arbetar bland annat med att tänka kring hur ”digitala verktyg” kan möjliggöra fördjupning i undervisningen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Beroende på vad barnen jobbar med kan vi göra tillägg i undervisningen som ger möjligheter till ett fördjupat undersökande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg och program är ett stort stöd för mig på olika sätt genom att det förenklar att organisera mina olika uppgifter.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Office 365