Rebekka Markström

Foto Rebekka Markström

Rebekka Markström

Bessemerskolan
Sandviken

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Jag är även förstelärare i digitalisering. Bland det viktigaste för mig är att ge mina elever de bästa förutsättningarna för att lyckas, få bättre självkänsla samt att utvecklas.

– Jag har en YouTube-kanal som heter Rebekkas Hjärnkontor. Där lägger jag ut genomgångar till elever, men också tips på bland annat digitala verktyg till både pedagoger och elever. Jag driver även hemsidan med tillhörande blogg. Där beskriver jag hur jag jobbar med de olika momenten i mina kurser, delar med mig av material och mina länksamlingar. I bloggen delar jag med mig om olika tips och tankar.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT blir undervisningens genomgångar, material och uppgifter individanpassade. Eleverna får jobba på sin nivå men samtidigt utmanas och utvecklas. Det blir lättare att se och möta deras unika behov. Alla får synas utan att någon blir utpekad. De får hjälp med planering och struktur. Abstrakta begrepp blir synligare och undervisningen tydligare, mer varierad, tillgänglig, meningsfull, verklighetstrogen, motiverande, kreativ, utvecklande och engagerande. Det blir även lättare att samarbeta och kommunicera = ett mer kollaborativt och inkluderande arbete.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det minskar stress och hjälper mig att känna att jag gör ett bra jobb och räcker till. Jag upplever att undervisningen blir mer varierad, anpassad och effektiv. Det hjälper mig att ge varje elev bra möjligheter till att lyckas och utvecklas. Självrättande prov spar tid och ger elever en snabb återkoppling, exit tickets ger mig feedback och digitala verktyg hjälper till att synliggöra struktur och planering. Det är också ovärderligt att material alltid är tillgängligt för eleverna samt att IT underlättar vid kommunikation och samarbeten.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det är svårt att välja en. Jag tycker om att jobba mycket med multimodaliteter så som musik, ljud, bild och videos. Eleverna får skapa egna filmer och podcast med hjälp av iMovie, Audacity, skärminspelning och liknande. Annars är två tips: Edpuzzle – Ovärderlig när det gäller att träna hörförståelse i engelska, och mycket bra att använda när man vill flippa klassrummet. Beyond VR – En VR app där eleverna kan träna på att hålla muntliga anföranden framför andra, till exempel för att bli av med scenskräck.

Rebekka Markströms blogg ”Rebekkas Hjärnkontor”  och Youtubekanal