Sara Bergström

Foro Sara Bergström

Sara Bergström

Bjurhovdasmyckets förskola
Västerås

Presentation

Nominerad tillsammans med Linda Bjällerstedt

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en nytänkande förskollärare sedan 10 år tillbaka. Tillsammans med min kollega Linda Bjällerstedt brinner jag för att kombinera estetiska ämnen med it för att ge barnen möjlighet att nå sin fulla potential.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Vi använder våra lärplattor för att förstärka undervisningen genom ex projektor och ljud.  Hos oss får barnen möjlighet att utvecklas genom upplevelser där hela kroppen och alla sinnen inkluderas. Kring lärplattan kan vi samlas för reflektion, undersökande, samtal och samarbete.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De ger oss möjlighet att ständigt utvecklas och förnya vårt eget lärande och arbete med barnen. Vi kan ta del av ny aktuell forskning och skapa plattformar där vi kan möta kollegor i hela världen för att utbyta tankar, idéer och inspiration. Lärplattan gör det enkelt för mig att alltid ha planeringar, reflektioner, dokumentationer tillgängligt på samma ställe. Jag har alltid tillgång till musik, länkar, forskning m.m. Med mina kollegor kan jag enkelt dela allt via vårt nätverk. Med andra digitala verktyg såsom webbägg, robotar ooch så vidare kan jag lätt kombinera den digitala och analoga världen i min undervisning vilket är något jag brinner för.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Då vi just nu arbetar fördjupat med källkritik är greenscreen en flitigt använd applikation. Tillsammans med barnen besöker vi då olika platser och i appen iMovie kan vi även prova på trickfilm.  Den ger oss möjlighet att tillsammans reflektera och samtala om det vi ser alltid är på riktigt.