Susanne Ivarsson

foto Susanne Ivarsson

Susanne Ivarsson

Hölö – Mörkö förskoleområde
del IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förskollelärarei Södertälje

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att använda digitala verktyg få ett annat perspektiv i barnens utveckling, många gånger finns det behov av att visa barnen att det finns annat än att spela spel på Ipad och dator. I dag har vi ett digitaliserat samhälle och små barn har redan en erfarenhet hemifrån. Detta utan att ta bort det sociala samspelet och leken mellan barnen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det finns inte tillräckligt med planering, resurser eller verktyg i förskolan för att kunna arbeta med digitala verktyg som man vill därför är detta ett gyllene tillfälle att lyfta detta genom bland annat vår IKT-grupp i Södertälje kommun där vi kan dela med oss av erfarenheter och trycka på i ledningen på våra olika förskolor om vad som behövs. Det ser väldigt olika ut på våra förskolor i kommunen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Google, där allt går att ta reda på som vi undrar över. Vi vuxna har inte svar på barnens frågor och det är ett sökverktyg som kan leda oss till nya frågor och utmaningar i verksamheten.