Susanne Samuelsson

Foto Susanne Samuelsson

Susanne Samuelsson

fsk Ekparken
del av IKT-pedagoger förskolan i Motala kommun

Presentation

Nominerad som en del av del av IKT-pedagogerna förskolan i Motala kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förskollärare och IKT-pedagog. På min förskola jobbar jag nästan uteslutande med barn med annat modersmål än svenska.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom böcker, sagor, filmer, sånger med mera på barnens modersmål. Filmskapande, dokumentation och reflektion med hjälp av bilder och filmer gjorda i till exempel iMotion, Puppet Pals och Green Screen. Använda, utforska, pedagogiska appar tillsammans med en pedagog. Söka information på internet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Mycket användbart för att kunna dokumentera och följa sitt arbete, barnens lärande och de processer som barn och pedagoger ständigt befinner sig i. Digitala bilder och filmer är ovärderliga resurser för att snabbt och enkelt kunna reflektera tillsammans med barnen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har jobbat en hel del med Green Screen och kunnat prata om källkritik med hjälp av den appen. Just nu använder jag Polyglutt flitigt och väljer böcker där man kan snabbt kan växla mellan