Ted Sandquist

Ted Sandquist

Ekenskolan
Gislaved

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förstelärare som arbetar med Matematik, NO och Teknik i årskurserna 4-6. Motto att alltid knyta an och få IT och då framför allt programmering att bli en naturlig del i min undervisning. Elevernas framgångar visar vi upp på Instagram.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Flera sinnen. Tillgänglig när eleven vill och kan. Elevens ”planhalva”. Flippat klassrum som kan hjälpa till med förförståelsen och repetition. Redovisningar kan göras utan att behöva stå inför klassen. Minskad miljöpåverkan eftersom vi minskar kopiering och tillverkning av tryckt material. Alltid aktuell kunskap och fakta. Multimedia som kan förtydliga. Listan kan göras milslång!
– IT är allt för ofta förknippat med tidsfördriv! Enligt mig har vi pedagoger ett uppdrag att få en ändring på det. Jag vill gärna bidra med goda exempel.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De underlättar min dokumentation. På min dator eller iPad kan jag till exempel lagra elevernas utveckling i form av texter, filmer, foton på ett lättare sätt jämfört med tidigare. Mina elever kommer åt allt material på ett och samma ställe.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Använder OneNote väldigt mycket tillsammans med mina elever när det kommer till dokumentation och presentationer. Här publicerar jag till exempel mina lärandematriser. När det kommer till programmering använder vi SpheroEdu ofta eftersom de är grunden till våra programmeringsbara bollar. I Scratch jobbar vi med presentationer och animeringar. Finns så många bra exempel på användbara IT-material, men detta var några av dem jag använder dagligen.