Teresa Leijonhufvud

foto Teresa Leijonhufvud

Teresa Leijonhufvud

Munkmoraskolan,
Värmdö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är grundskollärare med behörighet F-6 i alla grundämnen. I år har jag en årskurs 1. Jag är även förstelärare i IKT och mitt uppdrag är att utveckla användandet av den digitala teknik som vi har på skolan.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det digitala ger en helt annan dimension och nivå på elevernas lärande. De engagerar och skapar lust som ofta utmynnar i djupare texter och arbeten av olika slag. Det är lättar att ge eleverna mottagare i realtid som gör att de anstränger sig på ett helt annat sätt. Enkelheten i de digitala verktygen gör så att de inte tröttnar när de till exempel ska skriva längre texter då det går att redigera utan att behöva sudda ut och börja om. Eleverna verkar ha lättare för att ta till sig det digitala och många gånger får de agera lärare och det är fantastiskt att få bli undervisad av en elev. Barn idag växer upp i en digital värld där de möter surfplattor med mera i väldigt tidig ålder. Det digitala är ju deras verklighet och deras framtid så min erfarenhet är att de suger åt sig kunskapen på ett annat sätt än om det kommer i analog form.

– De möjligheter som det digitala ger i form av extra anpassningar och stöd av olika slag gör också så att eleverna inte behöver känna sig exkluderade utan det blir lätt att inkludera alla oavsett funktionsvariation eller ej. Även de elever som ligger längre fram i sitt lärande som är högpresterande eller särbegåvade kan få anpassningar och utmaningar på ett helt annat sätt. Eleverna har hela världen till sitt förfogande och möjligheterna är oändliga.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag har arbetat med Smartboards sedan starten av min lärarkarriär. Det är ett fantastiskt verktyg som ständigt utvecklas och som jag hela tiden hittar nya funktioner i. Den hjälper mig att göra undervisningen mer lustfylld och spännande samt att den engagerar eleverna på en helt annan nivå. Jag arbetar även med olika appar och webb-baserade verktyg i min undervisning. De olika verktygen underlättar min roll som lärare och avlastar mig stort i det administrativa som att rätta prov etcetera. Att skapa digitala prov och diagnoser i olika program samt att kunna planera och dela dokument med både elever och kollegor gör jobbet både mer tidseffektivt men även roligare. De flesta läromedel i dag har mer eller mindre avancerade digitala delar som jag tycker är toppen. De hjälper mig i undervisningen och lyfter lektionerna när eleverna själva kan vara med och tex dra eller trycka på olika saker framme vid Smartboarden. Det skapar ett engagemang och det gör det lättare för dem att sedan arbeta själva eller tillsammans i det analoga läromedlet.

– Den fantastiska uppsjö av pedagogiska appar som finns tillgängliga och de läromedel som görs digitalt hjälper mig att nivåanpassa min undervisning på ett smidigt sätt. De flesta digitala verktyg som jag använder ger mig information om hur långt mina elever har nått och vad de behöver öva mer på.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det är svårt att välja bland alla fantastiska digitala verktyg som finns tillgängliga. Men min absoluta favorit är och har alltid varit Notebook (SMART mjukvara) och alla de funktioner som nu även finns via webben på Smart Learning Suite Online. Alla de olika delarna i Notebooks mjukvara är helt fantastiska att arbeta med i klassrummet. Det gör lärandet mer lustfyllt och spännande, både för eleverna men även för mig som lärare. Eftersom jag kan skapa digitala prov direkt i programmet så spar det mig tid med framförallt rättning. De olika inbyggda övningarna är fantastiska att arbeta med och eleverna älskar dem. De kan arbetat i sin egen takt på sina egna devices. Det nya tilläggen gör nu så att eleverna kan arbeta på en gemensam yta eller individuellt i sin egen takt. Allt jag gör i programmet och på webben kan jag spara och dela med både elever och kollegor.