Niklas Alm

foto Niklas Alm

Niklas Alm

Viksängsskolan
Västerås

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som idrottlärare på Viksängsskolan i Västerås. Jag arbetar både i grundskolans år 7-9 och i grundsärskolans år 7-9 med ämnet idrott och hälsa och motorik.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Att använda digitala hjälpmedel kan bli som att sätta en lärare i handen på varje elev. Elever finner det intressant vilket ökar motivationen och hjälper inlärningen. I mitt ämne är det ett otroligt bra hjälpmedel då varje elev kan få sina instruktioner och arbeta utifrån sitt eget tempo och förmåga. Att eleven sedan själv kan fortsätta sin lektion och få nya uppgifter kan vara det som gör att eleven känner en lust att fortsätta sin inlärning.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I början är det alltid en ganska lång startsträcka men när allt väl sitter så är det bara fördelar med att använda digitala verktyg i sin lärarroll.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har samlat mitt material på en hemsida där plockar jag själv material till lektioner och kör det från webben. I och med att det ligger på nätet så kan jag uppdatera och alltid ha det med mig. Det blir lätt att lägga in det i en powerpoint så att man får ett bra flöde i undervisningen även om man behöver byta aktivitet. Vid planeringen för mina grundsärskoleklasser, där förberedelse och att använda bildstöd har blivit nyckeln till fungerande undervisning, använder jag även hemsidan för att lägga planeringen på. Exempel ledningochstimulans.se/viksang, ledningochstimulans.se/viksangts

– Push press timer är en app jag använder mycket i undervisningen för att slippa hålla koll på tiden och använda rösten för att flytta elever från olika aktiviteter eller under spel där de ska byta motståndare eller liknande.

Niklas Alms blogg Ledning och stimulans