Mats Sandborgh

foto Mats Sandborgh

Mats Sandborgh

Sollentuna International School
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Musiklärare i grundskolan

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Ger ökade möjligheter att differentiera undervisningen

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Ingår som en naturlig del i planeringen

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Just nu: SoundTrap. Går att använda till musikskapande på så många olika sätt. Från att skriva poplåtar till att skapa ljudkollage