Martina Bystedt

foto Martina Bystedt

Martina Bystedt

Jutarumsskolan
Halmstad

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förstelärare främst med elever från f-klass till åk 3. Jag driver arbetet kring digitala verktyg på Jutarumsskolan i Halmstad. Utöver min lärartjänst jobbar också som ämnesansvarig på LinEducation och Loops.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT kan jag tillsammans med eleverna förenkla, fördjupa, stötta och utmana lärandet. Jag upplever att det är lättare för mig att möta varje elev på individnivå vilket ökar motivationen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Genom att använda mig av digitala verktyg kan jag lättare nå ut till fler elever. Jag upplever att motivationen hos eleverna ökar och att klassrumsklimatet får positiva effekter genom att eleverna gärna tar hjälp av varandra och ger varandra hjälp. Mitt fokus handlar om att ”läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling”.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Loops är ett verktyg som jag använder mig mycket av. I Loops bygger jag upp undervisning och jag kan ge eleverna flera olika verktyg att välja mellan. Jag har bland annat byggt en loop där eleverna ska skapa en film med hjälp av roboten Sphero och en app som heter stopmotion. Eleverna ska tillsammans med sin skrivarkompis eller en mindre grupp jobba sig igenom loopen. I loopen ligger såväl teoretiska, praktiska, digitala och analoga inslag. Eleverna kan själva välja om de vill svara genom att tala, skriva eller kanske filma in sina tankar.

– En annan loop jag har byggt handlar om Scratch jr. Loopen handlar om att bekanta sig med appen Scratch jr, eleverna får olika uppdrag som de ska testa att programmera. Uppdragen kan eleverna antingen läsa själva eller få upplästa för sig. En annan stor fördel med att jobba i loops är att allt material ligger kvar så är de osäkra på något eller har glömt något så kan de gå tillbaka och friska upp minnet. Loops fungerar för såväl förskoleklass som för åk 9. Vi har även byggt upp vår skolas systematiska kvalitetsarbete i en Loop.

– Skolstil är en app som är fantastisk till elevernas första läs och skrivinlärning. Vi har jobbat väldigt mycket med springsagor. Även då jobbar eleverna med sin skrivarkompis, jag som pedagog har satt upp ord eller meningar utanför klassrummet på väggen. Den ena i paret går ut och antingen läser eller tittar vilka bokstäver det är. Sen går man in till sin kompis som sitter med en iPad och berättar vad kompisen ska skriva. När meningen är klar byter man så att den som tidigare gick ut och läste skriver nu på iPaden. Till slut har man skrivit ner fem meningar och nästa steg är att lista ut vad det döljer sig för gemensam nämnare bakom meningarna.