Mikhael Mikalides

foto Mikhael Mikalides

Mikhael Mikalides

Vårbyskolan
Huddinge

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Mikhael Mikalides och jag arbetar som lärare, författare och föreläsare. Jag brinner för att stärka läs- och skrivkulturen, det har blivit mitt livsprojekt.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Att arbeta med IT är inte bara nödvändigt eftersom vi lever i en digitaliserad värld, utan det är även viktigt för ett ökat lärande och en mer varierad undervisning. Med hjälp av IT kan jag göra undervisningen mer lustfylld samt språk- och kunskapsutvecklande. Med en mer lustfylld undervisning får vi mer engagerade och motiverade elever.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg ser jag som en självklar del av min undervisning. Det är enormt viktigt att satsa på digitala verktyg om man vill ha bra skolresultat. De digitala verktygen ger mig större möjlighet att nå eleverna, förnya undervisningen och lyckas med mitt uppdrag som lärare.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
–Digitala verktyg ser jag som en självklar del av min undervisning. Det är enormt viktigt att satsa på digitala verktyg om man vill ha bra skolresultat. De digitala verktygen ger mig större möjlighet att nå eleverna, förnya undervisningen och lyckas med mitt uppdrag som lärare.