Mariam Kourie

Mariam Kourie

Ronna förskoleområde
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förskollärare som även jobbar på förskolan med ett IKT-uppdrag

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 1-2 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Elevernas lärande kan förstärkas med stöd av IT på det viset att det är ett arbetssätt för oss vuxna att kunna utveckla bland annat barns kommunikativa förmåga i den utsträckning där en grund sätts för problemlösning, teknik, logik och källkritik.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen fungerar som ett komplement till de övriga momenten i mitt läraruppdrag. De digitala verktygen hjälper mig som förskollärare att kunna lösa problem och omsätta idéer på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Jag personligen ser ett värde hos användningen av de digitala verktygen då de utmanar och utvecklar lärandet hos barnen då de både hjälper och stödjer barnen under en process och detta är ju grundtanken med det hela.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har använt en app som heter ”Polyglutt” för arbetet med språkutvecklingen, men även inkluderingen, hos barnen. Den är en guldgruva med fantastiska förutsättningar när det kommer till flerspråkiga barn då de får chansen att höra sagor med professionell berättarröst på olika språk. Jag har använt appen med syftet att väcka läslusten hos barnen, men även engagera dem i läsandet. Lite kort om en konkret situation: När vi har 4D-läsning i mindre grupper där berättaren i Polyglutt berättar/läser och barnen tillsammans med en vuxen gestaltar och improviserar i ”teaterform”.