Marianne Sjöö Laisio

foto Marianne Sjöö Laisio

Marianne Sjöö Laisio

fsk V:a Bråstorp
Motala

Presentation

Nominerad som en del av IKT-pedagogerna förskolan i Motala kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag tog min förskollärarexamen med inriktning mot natur och teknik våren 2011 på Karlstad universitet. Sedan 2013 har jag även arbetat som IKT-pedagog för ett förskoleområde i Motala kommun, ett uppdrag som precis som digitaliseringen har förändrats i snabb takt. Till en början handlade uppdraget om att utbilda kollegor i användandet av den digitala tekniken medan min roll i dag främst syftar till att implementera utvecklingen av digitalisering utifrån ett pedagogiskt perspektiv, där målet är att alla barn i Motala kommuns förskolor ska ges en likvärdig möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens. Min roll är att vara inspiratör och väcka nyfikenhet hos mina medarbetare för att de i sin tur ska få möjlighet att utveckla digitaliseringen som ett komplement i sin undervisning på förskolan. Jag behöver vara omvärldsspanare där jag ligger steget före med aktuell forskning samtidigt som jag behöver stärka de som precis har börjat med digitalisering.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Vid användningen av digitaliseringen som ett komplement i min undervisning är mitt huvudsyfte alltid att barnen ska få vara producenter istället för konsumenter av den digitala tekniken. Jag vill ge barnen möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens där grunden för goda digitala vanor läggs tidigt inför framtiden. Genom att digitaliseringen numera har tydliggjorts i förskolans läroplan har alla barns rätt till att utveckla en adekvat digital kompens blivit tydligare.

– Genom projektorn kan jag förändra digitala lärmiljöer enkelt efter barnens intresse. Vi kan virtuellt besöka platser som vore omöjliga annat än i fantasin, något jag ser ger ett vidgat lärande hos barnen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen har öppnat upp många nya kommunikativa möjligheter och är väldigt tidsbesparande i mitt yrke. Programmen i Office 365 erbjuder mig oändligt många möjligheter till kommunikation, presentation, delande av dokument, skrivande och kollegialt lärande. Mitt arbete med dokumentation av barnens lärande och reflektion kring utbildningen har förenklats avsevärt i och med den möjlighet digitaliseringen erbjuder. Mycket ryms idag i min iPod i fickformat som jag självklart kombinerar med andra digitala verktyg.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Egentligen har jag inga favoritappar då dessa förändras över tid. För tillfället arbetar jag dock mycket med appen Green-screen i min barngrupp där mitt huvudsyfte är att barnen ska få vara producenter i det digitala skapandet av film. De lär sig bland annat källkritik när de på några minuter kan förflytta sig från förskolans upplevelserum till världen där dinosaurierna, som de länge varit fascinerande av, levde för 65 miljoner år sedan.

– Programmering, både analogt och digitalt, är en annan del av det digitaliseringen som jag arbetar mycket med. I förskolan är vi väldigt bra på att jobba med mönster, sortering och rutiner. Här kan vi enkelt integrera begrepp som algoritmer, kommandon, loopar och buggar. Genom att få in programmeringens grunder integrerat i vårt vardagliga arbete ges barnen möjlighet att utveckla ett datalogisk tänkande som de har användning för när vi går vidare till att arbeta med digital programmering med exempelvis Blue-bots.

– Den digitala bibliotekstjänsten Polyglutt har öppnat upp nya möjligheter för mig  att ytterligare utveckla arbetet med bland annat modersmål, tecken som stöd och barnkonventionen.