Helen Sveningsson

Foto Helén Sveningsson

Helen Sveningsson

Ölmestadskolan
Gislaved

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 53 år och har undervisat i 28 år. Undervisar i samhällskunskap, geografi, historia och religion, alltså So-lärare åk 4-9. Nu undervisar jag från åk 6-9

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Digital kompetens hos eleverna ger ökad individualisering och med det inkludering. Med  inkludering ökar motivationen hos eleverna. Plattan är alltså ett självklart redskap på mina lektioner. Elever kan behöva uppläsning, inläsning och skrivhjälp och man kan ha alternativa metoder till uppgifter eller prov. Vi arbetar i ett klassrum, men med hjälp av digitala verktyg kan vi enkelt ta oss ut i världen och får teori och verklighet att hänga ihop.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Tydligheten på vår lärplattform kring struktur och innehåll på lektionerna. Vad vi ska göra ger eleverna en trygghet.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag är lärspridare på min skola. Vi har i kommunen lärspridare på alla skolor. Dessa träffas och får och ger varandra inspiration och nya idéer, som man tar med tillbaks till sin skola. På dagordningen på konferenser finns en punkt kring  att sprida digitalisering och nya idéer.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)

Seterra, Kahoot, Mentimeter, Worldometer, Youtube, Google earth, Creaza mm. T ex Seterra använder jag för att repetition med kartor sätter sig verkligen hos eleverna. Korta övningstillfällen men ofta, gillar dem och lär sig mycket. Creaza kan jag använda t ex när vi läser Lag och rätt, typ ”rollspel” kring en rättegång.