Jennie Englund

Foto Jennie Englund

Jennie Englund

Linghedsskolan
Falun

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har arbetat som lärare i 12 år. Förutom arbete som lärare så är jag bonde och är väldigt mån om vår landsbygd. Under min första tid som lärare har jag arbetat med de yngre eleverna i skolan. Nu de sista tre åren arbetar jag med år 3,4,5,6.

Jag undervisar framför allt med Ma, No och teknik. Det är med stolthet som jag svarar på dessa frågor för tredje gången. Att sätta lilla byskolan på kartan med denna nominering är stort i sig. Jag arbetar alltså på en liten byskola med drygt 65 elever. Det har jag gjort det senaste 4 åren.

Jag har haft möjligheten att inspirera mina kollegor med det som jag kan inom den digitala världen, vilket har resulterat i att våra bloggar har legat bland tio bästa de senaste åren i Webbstjärnan. Jag har med hjälp av pengar från Ljungbergs fonden kunnat se till att skolans tekniska utrustning har ökat så att vi lätt kan programmera med eleverna. Idag har vi ”en till en” med Chromebooks till de äldsta eleverna på skolan.Just nu ser jag digital utrusning som vilken ”penna” som helst, det är alltså en naturlig del i min undervisning oavsett ämne.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Idag tycker jag att IT är en naturlig del i undervisningen vilket gör att vi kan möta eleverna på deras nivå. Det gäller bara att hänga med i utveckling av utrustning. Elevernas lärande förnyas med hjälp av IT när tillgången av utrustning ökar. Vi kan på flera olika sätt skapa dokument, filmer och spel på ett naturligt sätt i undervisningen med IT.

Att hänga med i utvecklingen av nya tekniska medel är en utmaning både för mig och min undervisning. Jag brukar prova mig fram och försöker ge mina elever olika saker som fungerar för oss. Jag håller mig till koncept som håller så att man inte gör många små spridda saker.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det gör att jag kan få alla elever att lyckas! De kan visa sina arbeten på olika sätt. De kan ta hjälp av de digitala verktygen på ett naturligt och smidigt sätt.