Jenny Bolander

Foto Jenny Bolander

Jenny Bolander

Furulunds skola
Partille

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 4-9 lärare i NO och Bild samt IKT-pedagog.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT lär sig eleverna att bli globala digitala medborgare. De hittar sätt att förhålla sig till den massiva ström av information som finns på internet och blir källkritiska. De ges även förutsättningar att ta plats i den arbetsmarknad som väntar efter skoltiden.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det hjälper mig att hitta fler vägar till elevernas lärande, det gör min undervisning mer tillgänglig och varierad. Det hjälper mig även att ständigt utvärdera och utveckla min undervisning, då jag tycker att det är viktigt att skolan hänger med i den globala digitala utvecklingen.