Jenny Viking

Foto Jenny Viking

Jenny Viking

Luktärtens förskola
Västerås

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förskollärare på Luktärtens förskola i Västerås. Jag är även lärcoach inom IKT på förskolan.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– På min förskola jobbar vi främst med lärplattan som ett komplement till den ordinarie verksamheten. Genom att använda oss av traditionell undervisning kombinerat med IT kan barnens kunskaper befästas och alla barn kan ta till sig kunskap då de lär sig på olika sätt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Genom det digitala intåget i förskolan har min roll som lärare blivit lättare och framför allt mer effektiv, speciellt i den pedagogiska dokumentationen. Det har även blivit lättare att få ut information till föräldrar och att få dem mer delaktiga i förskolan och dess verksamhet.