Jesper Stejdahl

Foto på Jesper Stejdahl

Jesper Stejdahl

Jesper Stejdahl
Eksjö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Är legitimerad lärare i svenska och matematik upp till årskurs 6, samt idrott och hälsa upp till årskurs 9. Jag undervisar just nu på mellanstadiet i matematik och svenska. Jag är mentor för årskurs 6 samt förstelärare.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Mitt uppdrag som förstelärare är att utveckla undervisningen med hjälp av digitaliseringen och genomföra en förändring av andra ordningen. Förändring av andra ordningen innebär att undervisning sker på ett sätt som utan tekniken tidigare varit omöjligt. Det innebär en högre grad av integrering av de digitala verktygen i pedagogiken.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Positivt. I stort sett allt jag gör.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Vi har tvingats till att digitalisera oss snabbare. Vi har fått öva och pröva inför en eventuell skolstängning och hemundervisning. Det har gjort att ”alla” tvingats” hänga på.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har ett digitalt råd på skolan där rektor är med, och där även representanter centralt är med för att planera. Vi vill inte att digitaliseringen ska vara fristående fortbildning, utan ”väver in” den i allt, exempelvis ”Lektionsdesign – differentierad undervisning” som vi genomför detta läsår.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Inläsningstjänst, Begreppa och webbmatte. Tre otroligt starka tjänster, sidor som ger mig möjlighet att kommunicera undervisningen på flera olika språk.