Jonatan Tensetti

Foto på Jonatan Tensetti

Jonatan Tensetti

Vittra Västra Hamnen
Malmö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare i engelska och svenska samt IKT-pedagog. Nybliven tvåbarnsfarsa med ett brinnande intresse för öl, baseball och digital learning.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Digital undervisning skapar en större global värld där deras kunskaper från alla ämnen kan sättas i en verklig kontext.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det går betydligt snabbare att få en formativ överblick över eleverna kunskapsinhämtning. Eleverna har verktyg för att innan, under och efter dela sitt kunskapande med mig och jag kan få statistik, indikationer och idéer som inbegriper alla elever.

– I stället för att begränsa stoffet som jag lär ut så öppnar de digitala verktygen dörren för att kunna gå direkt till källan och kanske till och med interaktion med personer som eleverna annars aldrig skulle få en chans att kommunicera med.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Vi drabbades väldigt lite av pandemin på vår skola, men det positiva var att lärarna och eleverna var snabba med att anpassa sig. De som blev hårdast drabbade var elever med särskilda behov.

– Vårt största hinder var elever som av olika anledningar inte dök upp under lektionstid. Där hittade jag lite olika lösningar för att se att de ändå tillgodogjorde sig undervisningen. Bland annat fick de kolla på videor med uppgifter kopplade till materialet. Jag hade även hjälp av Pear Deck för att skapa presentationer där eleverna kunde ge direkt feedback på om de förstod eller inte i stället för att prata i mun på varandra. Den största utmaningen var att testa elevernas muntliga förmåga, men där hittade jag Loom som möjliggjorde för eleverna att spela in videor samtidigt som de visade sina presentationer. Mycket av det gjorde jag redan innan pandemin och när eleverna var hemma så intensifierade jag bara dessa moment. Det som jag tyckte engagerade eleverna mest kommer jag att behålla även efter pandemin.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag håller i workshops som utgår från hur jag undervisar blandat med goda exempel från kollegorna. Vi tittar även på olika fall och diskuterar hur vi kan använda olika verktyg beroende på situation. Min önskan är att kollegorna anammar ett TPACK- tänk och själva kommer på lösningar i stället för att fråga mig eller någon annan kunnig.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag utgår från CLIO för att få en bred planering av läsåret. Uppgifterna läggs ut i Classroom och görs ofta i Docs där jag har möjlighet att ge feedback i form av kommentarer som jag har i min kommentarsbank. Betyg och uppgifter har jag i separata Sheets-dokument som jag delar med respektive elev och vårdnadshavare vid behov. Jag använder YouTube för att hitta andra som är bättre än jag på att förklara. Som ensam lärare i engelska har jag bjudit in andra lärare på andra skolor och pratat betygsättning via Meet. När nationella provet i skrivning genomförs sätter jag upp det via Inspera. Jag använder Pear Deck för att få direkt feedback från elever och Loom för att höra deras muntliga förmåga. Det är svårt att välja ett enda verktyg eftersom i princip allt jag gör i min undervisning är digitalt.