Josefine Nordberg Karlsson

Foto på Josefine Nordberg Karlsson

Josefine Nordberg Karlsson

Tortuna förskola
Västerås

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förskollärare och arbetar som pedagog i en barngrupp bestående av förskolans yngsta barn, toddlarna (1 till 2,5-åringar). Utöver det är jag lärcoach och ICDP-inspiratör på förskolan, så givetvis försöker jag att kombinera dessa uppdrag så mycket som möjligt, i mina möten med såväl kollegor som barn och vårdnadshavare på förskolan.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag arbetar med förskolans yngsta och de digitala verktygen kan verkligen förhöja läsupplevelsen för barnen i gruppen. Vägen till det livslånga lärandet anser jag grundas på en glädje i att utforska, och särskilt de yngsta barnens intresse fångas av de föränderliga miljöer som de digitala verktygen ger oss möjlighet att skapa tillsammans.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen underlättar verkligen för mig som pedagog; De är tidsbesparande och effektiva i det dagliga arbetet, både vad gäller exempelvis förarbete till undervisning, som i reflektionsarbetet efter undervisningstillfället. Vi har dessutom kunnat ta del av ett helt fantastiskt utbyte av kunskap och erfarenheter genom digitala forum.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– För oss pedagoger på Tortuna förskola så har det inneburit att vi fått kunskap om hur vi kan använda oss av digitala möten, vilket verkligen har varit tidsbesparande och bra ur miljösynpunkt, då vi sluppit många resor för att delta fysiskt. Det hoppas jag verkligen att vi får möjlighet att fortsätta med även när pandemin släpper sitt grepp.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Det handlar ju om att få alla i kollegiet att våga vara med på resan. Vi får inte börja för stort, men vi bör ha ett tydligt mål med den digitala utvecklingen så att alla kan se syftet med den, för att få alla pedagoger att vilja testa. Vi lärcoacher har fått se till att göra lärandet begripligt även för våra kollegor. Och så är det såklart viktigt att ha roligt när vi gör det. Små stationer med IT på våra kompetensutvecklingsdagar har varit inspirerande.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Då måste jag ju säga att Vklass är det verktyg som vi främst använder oss av. Här kan vi dokumentera, få kontakt med vårdnadshavare, synliggöra lärandet i barngruppen och snabbt överblicka antalet barn på förskolan för att kunna planera våra dagar och undervisningstillfällen på bästa sätt.