Johan Andersson

Foto Johan Andersson

Johan Andersson

Forshagaakademin
Forshaga

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk. Dessutom är jag förstelärare inom ikt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De digitala verktygen gör det möjligt att transformera undervisningen och lärandet så att eleverna kam använda alla kanaler som finns idag, både som konsumenter och producenter.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– En del av min lärarroll är numera att hjälpa eleverna förstå hur verktygen ska användas så att de kan få makten över sitt egna lärande.