Karolina Klingborg

Karolina Klingborg

Hålta skola F-6
Kungälv

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en helt vanlig lärare som brinner för skolutveckling och att få elever mer motiverade att att ta eget ansvar för sitt lärande. Jag jobbar som förstelärare på en liten skola så det innebär att jag tar stort ansvar för många olika bitar men framförallt den digitala utvecklingen. Jag personligen gör inte mer än någon annan lärare i klassrummen, men det är jag som har sett till att vi kollegialt har fått till en struktur där vi i alla klasser jobbar digitalt på olika sätt. Framförallt vad gäller programmering har vi utarbetat lärandematriser för vad vi gör i de olika årskurserna, och även med skrivprocessen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elever med behov av särskilt stöd blir hjälpta av de digitala verktygen, då de underlättar deras inlärning och möjligheter att ta till sig information. Det blir även lättare att ta in ”omvärlden” med hjälp av IT. Det är lätt att få ut information till andra och det är lätt att ta till sig information.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Fler elever tar till sig kunskap genom användandet av IT, då det är ett sätt som tilltalar dem, eftersom det finns i deras vardag. Som lärare kan jag ha en större flexibilitet och det är lättare att alla arbetar med olika saker och olika moment utan att det känns konstigt. Det blir lättare att se till att alla arbetar på den nivå som passar dem bäst.